Vanlige spørsmål

2
Hva er filosofien for produktforskningen og -utviklingen din?

Å ta medbedre opplevelsetosluttbrukereog forbedrekosteeffektivitet.

Kan kundens LOGO settes på bedriftens produkter?

Ja.80 % av produktene våreer tilpasset medkundelogo.

Hvor ofte oppdaterer du produktene dine?

Vi oppdaterer produktkatalogen vår hver måned og oppdaterer nye produkteron nettsiden vår hver måned.

Kan du identifisere dine egne produkter?

I utgangspunktet kan vi identifisere 80 % av produktene etter farge, kvalitet og materiale.

Hva er planene dine for nye produktlanseringer?

(1)Finnbestselgendeprodukter på nett,analyseresalgsdataeneå seom detsgode markedsutsikter, og velg flere produkter somerselgeingvi vil.

(2)Diskuter egenskapeneog brukerav disse produktene,and vurdere å lageny inspirasjonor innovasjon basert på dem.

(3)Implementer resultatene og legg inn en prøvebestilling.

(4) Re-diskuter interntetter at prøven er produsert, og diskuter medkunder holde nærtsamarbeidmed oss.

(5) Utførkampanje for små gruppers og observeremarkedsresponsen.

(6)Vi vil utvikle ulike farger og stiler for produktene med bedre markedsrespons, og intensivere kampanjer.

Hva er designprinsippet og fordelene med produktets utseende?

(1) Praktisk bruk.

(2)Ungt og trendy utseende.

Hvilke materialer brukes i produktene dine?

Vårestrammers ogmotstandsbånd er hovedsakeliglaget avlateks og TPE materialerls.Vårt sensoriske treningsutstyris hovedsakeliglaget avsvamp, PVC eller PU. Annet treningsutstyris designetå være laget avTPR, NBR, STÅL, PP, ABS og andre materialer.

Hvilke sertifiseringer har din bedrift bestått?

BSCI

Hvor lang tid tar det å utvikle formene for din bedrift?

Det tar vanligvis30-50 dager for formelle former, og20 dager for 3D-prøver.